Адрес: гр. Кърджали, ул. Генерал Делов 1
Телефон: 0361/ 64 722; 0884 117 045За групови резервации:

Никола Станчев – управител 0886 706 362
Email: hotel_ustra@mail.bg