Адрес: гр. Кърджали,
ул. Генерал Делов 1
Телефон: 0361 / 64 722; 0884 117 045

За групови резервации:
Даниела Гаралова – управител

0889 901 605

Email: hotel_ustra@mail.bg