Адрес: гр. Кърджали,
ул. Генерал Делов 1
Телефон: 0361 / 64 722; 0884 117 045За групови резервации:
Никола Станчев – управител 0886 706 362

Email: hotel_ustra@mail.bg